6 zábran při tvoření s dětmi

Tvoření patří k všestrannému rozvoji dětské osobnosti. Většina rodičů vytváří dětem v tomto směru podnětné prostředí a snaží se děti motivovat, inspirovat a vést ke kreslení či malování. Někdy to však nejde s úplnou lehkostí.

Ráda bych vás v tomto článku seznámila s několika překážkami, které některé rodiče mohou brzdit v rozvoji dětské tvořivosti. Zároveň vám nabídnu tipy, jak si s nimi v praxi poradit.

1. Neumím kreslit a nikdy jsem to neuměl(a).

“Neumím malovat, nedokážu dítěti nakreslit, jak vypadá kočka…”

V této situaci má člověk často pocit nedostatečnosti a je si vědom vlastních limitů. Často jsou za těmito pocity schované zážitky z dětství, kdy jsme nejednou dostali informaci, že to, jakým způsobem zobrazujeme vnější svět, není dost dobré.

Pokud čtete tento text, tak se ve vás pravděpodobně skrývá touha tvořit. Využijte toho, že můžete svět barev objevovat znovu se svým dítětem. Se stejným nadšením i odvahou.

TIP

 • Zkuste malovat společně s dítětem. Každý má svůj papír, každý si maluje dle svého, bez hodnocení a posuzování.
 • Pokud se potřebujete od něčeho “odrazit,” použijte předtištěné mandaly nebo labyrinty. Jsou vodítkem, ale nesvazují. Nechávají dostatek prostoru pro svobodné vyjádření.

2. Nemá talent, takže nemá cenu se malováním zabývat.

Rozhodně existují lidé více či méně talentovaní v oblasti kreslení a malování. My ovšem neaspirujeme na to stát se umělci a vystavovat v galeriích. Nejde nám ani tak o přesné zachycení skutečnosti, ale  o projevení sebe sama v daném okamžiku. A taky o radost. Stejně tak můžeme zažívat naplnění a uspokojení při jiných tvořivých či uměleckých aktivitách – zpěvu, tanci či divadle. A nemusí to být nutně na profesionální úrovni.

TIP

 • Vyzkoušejte techniky pracující s náhodou, kdy je úspěch zaručen (např. zapouštění barev do klovatiny, vymývaný akvarel, koláž …).  Získáte jistotu, uvolníte se, začnete více experimentovat a hledat nové cesty.
 • Vedle vašeho dítěte ztratíte zábrany. Nesnažte se být lepší. Se stejným zaujetím a údivem zkoušejte tvořit, jako by to bylo poprvé.

3. Povedený obraz se pozná podle toho, že zobrazené věci vypadají jako ve skutečnosti.

Pokud máte tyto ambice a nejste hodně talentovaní, vezměte si raději foťák. Když se na tuto problematiku podíváme z odborného hlediska, zjistíme, že se na uměleckém díle hodnotí i jiné kvality než realistické zobrazení. Jde například o výraz, nápad, neotřelost, způsob použití barev atd.

Děti si se skutečností hlavu nelámou. Malují podle toho, jak se zrovna cítí nebo jakou mají náladu. Dítě žije ve fantazijním světě, barva pro něj má symbolický význam, odráží jeho pocity v daném okamžiku a jeho vlastní vnímání reality.

TIP

 • Nepředkreslujte a nedokreslute dětem obrázky tak, aby “něco” připomínaly. Je to past na Vás i na Vaše dítě, které stejně nebude spokojené. To, co potřebuje, je slyšet, že to, co nakreslilo, je OK. Stejně jako má motorika svůj vývoj, i v dětské kresbě existují určité vývojové stupně, které nelze přeskakovat. Každé dítě si jimi projde. Zobrazování světa dle reality přichází až v pozdější fázi (mladší školní věk).
 • Nechte dítě svobodně používat barvy dle své volby a plně ho v tom respektovat. Zvolení dané barvy je podnětem k diskusi, ne ke kritice. Může otevřít různá témata s obrazem spojená. Důležité je šířit osvětu mezi blízkými i v MŠ.
 • Pokud dítě necháme kreslit opravdu „ve svobodě,“ a jeho vyjádření je tedy autentické, mohou nám obrazy leccos vypovědět.

4. Potřebuji pomůcky a materiály dle nejnovějších trendů

V dnešní době je trh zahlcen nejrůznějšími kreativními potřebami a prefabrikovanými polotovary. Mnohé z nich kreativitu spíše ubíjí, než aby ji rozvíjely.

Osobně preferuji širší spektrum klasických výtvarných materiálů, které se dají vzájemně kombinovat, jsou cenově dostupné a děti je dokáží samostatně používat.

TIP

 • Vybavte se základním výtvarným materiálem a naučte se jej kombinovat.
 • Recyklujte! Pokud budete používat již odpadové materiály (letáky, krabice,…), tak Vám nebude líto, když se výsledek zrovna nepovede. A také vás mohou inspirovat k novým nápadům.

5. Mé dítě nebaví kreslit

Čím širší spektrum výrazových prostředků bude mít dítě k dispozici, tím více jeho kreativitu rozvineme. Naučí se zacházet se spektrem prostředků a může si vybrat ten, který mu nejvíce sedí. Jsou děti, které uspokojí kreslit si drobné detailní kresby fixou, jiné však potřebují široký štětec a pořádně hustou barvu.

TIP

 • Pokud dítě po čtvrtém roce samo tyto aktivity nevyhledává, zaměříme se nejdříve na rozvoj hrubé motoriky (spontánní pohyb, koordinace, rytmická cvičení) a jemné motoriky.
 • Vytváříme dostatek příležitostí pro kreslení.
 • Dáme dítěti na výběr, který výtvarný prostředek či nástroj chce použít. Učíme je tím mimo jiné svobodně se rozhodnout pro možnost, která mu  je z nějakého důvodu bližší.
 • Motivujme ho náměty, jež jsou mu blízké.
 • Jděte mu vlastním příkladem – začněte kreslit vy sami a jistě se rádo přidá.
 • Inspirujte ho předtištěnými nebo nakreslenými labyrinty či mandalami.

6. Výrobek se nepovedl, takže to byl ztracený čas i materiál

Jak zaručeně dosáhnout frustrovaného dítěte a naštvaného rodiče? Najděte si na internetu (např. Pinterest) krásný “výrobek,” nakupte materiál a slavnostně se pusťte do tvoření…

Pravděpodobnost, že dosáhnete očekávaného výsledku (produkt na fotografii = produkt vytvořený dítětem), je mizivá. Mnohé z těchto námětů jsou nedotčeny dětskou rukou. Jak jinak by mohl být výrobek tak čistý, krásný a dokonalý?

TIP

 • Nelpěte na výsledku. Obzvláště u mladších dětí jde hlavně o proces. Největší uspokojení jim přináší daná činnost, nikoliv hotový výtvor.
 • Pokud toužíte po “krásném” výrobku, tvořte paralelně s dítětem vlastní dílo.

Uvolnil ve vás článek některé ze zábran a zatoužili jste vrhnout se do tvoření?

Chtěli byste znát odpovědi na další otázky?

 • Jak v dětech tvořivost rozvíjet? Jak je můžeme podpořit, i když sami přirozeně příliš kreativní nejsme?
 • Rozvíjí šablony kreativitu? Jde to i jinak?
 • Proč je proces tvorby důležitější než výsledek?
 • Jak nemít z tvoření stres, ale užívat si naplněný čas dětmi a posilovat tak vzájemný vztah?

Připojte se na webinář Jak a proč rozvíjet kreativitu dětí předškolního věku.

Přihlásit se můžete ZDE


6 zábran při tvoření s dětmi