Úvod k tvoření s hlínou

 

Délka videa: 14 min

 

Přehled materiálů

Ukážeme si základní pomůcky a materiály, které budeme potřebovat k tvoření s hlínou.

Délka videa: 14 min

 

Hliněné hry

 

Délka videa: 14 min

 

Používání nástrojů při tvoření s hlínou

Délka videa: 4 min

 

Naladění se na hlínu pro dospělé

Krátké cvičení, při kterém se skrze prožitem naladíte na hlínu a zažijete si, jak být v konktaktu s hlínou "jinak".

Délka videa:  10 min