Křížovou cestou

Malba temperou

Motivační a rozvíjející aktivity

Přibližte si s dětmi velikonoční příběh.

Přečtěte si knihu, zajděte si do kostela prohlédnout obrazy, které křížovou cestu znázorňují, a nebo se vydejte na výlet za křížovou cestou někde v krajině. Sledujte, jak jsou vyobrazení různá. Někde jsou to obrazy,  jinde reliéfy z kovu či kamene.

Stáhněte si brožurku s omalovánkou křížové cesty

Vytiskněte si omalovánku.

Vytvořte na zemi z papírů kříž tak, že obrázky zůstanou schované.

Nechte děti, ať podle čísel seřadí, jak jsou jednotlivá zastavení za sebou a přečtěte si texty.

Materiál a pomůcky

 • tvrdý papír A3 nebo A2
 • štětce různé šířky, houbička na nádobí
 • temperové barvy
 • tužka

Proces tvorby

 • Děti si mohou vybrat jeden z výjevů křížové cesty. Dáme jim k dispozici vytištěné listy omalovánky. Omalovánka bude zároveň předlohou, podle které budou děti malovat.
 • Pořádně si obraz prohlédneme a promyslíme si postup malby.
 • Zkusíme dětem vysvětlit základní princip malby - probíhá v ploše. Na plochy si tedy tužkou rozdělíme celý obraz. Jednotlivé plochy vymalujeme barvou. Například nebe modrou, trávu zelenou, kříž hnědou, Ježíše tělovou. Všechna místa výkresu jsou pokryta barvou.
 • Až po této fázi pracujeme v další vrstvě na detailech (obličej, mraky, květina na trávě,...).
 • Malujeme hustou barvou, štětce často vymýváme a měníme si vodu.

Role průvodce v průběhu tvorby

 • U tohoto tématu hodně závisí na věku dítěte. U těch nejmenších 2 - 4 roky to pravděpodobně bude volná malba temperou na velký formát. Ale nic vám nebrání zkusit to společně.
 • Starším dětem můžete pomoci s rozvržením obrazu. Můžete je naučit princip síťování, kdy si předlohu i výkres rozdělíte na např. 2 x 3 políčka a do těch překreslíte linky omalovánky.
 • Při práci s větším formátem se nebojte použít místo štětce houbičku.
 • Můžete využít krátkého vysvětlení významu a povídat si o něm.

Archivace a instalace

Opravdu krásná je tato práce ve skupině dětí, kdy vznikne celá řada obrazů inspirovaná jednotlivými zastaveními. Obrazy můžete vystavit i společně s původní předlohou.